Skip to main content

O Studiach

Studia realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online). Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przed pierwszymi zajęciami.

PODSTAWOWE DANE 

  • Nazwa studiów: Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.
  • Jednostka prowadząca studia: Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
  • Kierownik studiów:
   Imię i nazwisko: Jarosław Romański
   Stanowisko/ stopień naukowy: Prof. UŁ, Dr hab.
   Telefon: (042) 635 57 69
   e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
  • Adres do korespondencji: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
   Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej ul. Tamka 12,
   91-403 Łódź
  • Firma partnerska: Nazwa firmy: THETA Consulting Sp. z o.o.
   kontakt e-mail: d.kaleska@thetaconsulting.pl
  • Rodzaj i tryb studiów: podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

  • Liczba osób: 11 – 35
  • liczba grup: 1

WYMIARY GODZIN

  • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria) oraz egzaminy semestralne

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

rok akademicki 2023 / 2024 r.

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA I WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

  • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.
  • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

  • Platforma internetowa do komunikacji
  • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
  • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

Koszt: 4 900 zł. (możliwość opłaty w ratach semestralnych)