Theta

strefa studenta strefa studenta strefa studenta

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

PODSTAWOWE DANE 

  • Nazwa studiów: Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.

  • Jednostka prowadząca studia:

    Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki

  • Kierownik studiów:
    Imię i nazwisko: Jarosław Romański
    Stanowisko/ stopień naukowy: prof UŁ, dr hab.
    Telefon/fax: (042) 635 57 44
    e-mail: romanski@uni.lodz.pl
    adres do korespondencji: Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

    ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

  • Firma partnerska:
    Nazwa firmy: THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek
    osoba do kontaktu: Beata Rusek
    telefon: 0508 398 907
    e-mail: b.rusek@theta-doradztwo.pl
    adres do korespondencji: THETA Doradztwo Techniczne

    ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

  • Rodzaj i tryb studiów:
    podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

  • Liczba osób: 11 - 30

  • liczba grup: 1

 

WYMIARY GODZIN

  • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria)

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW 

Od 00.10.2018 r. do 08.06.2019 r. zgodnie z proponowanym harmonogramem zjazdów.

 

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

  • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.

  • Zaliczenie egzaminów semestralnych.

 

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 

  • Udział w co najmniej 80% godzin programowych.

  • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.
     

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

Ponadto istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia "Audytor Wewnętrzny REACH", wystawionego przez jednostkę certyfikującą RW TUV.

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

  • Pomieszczenia- sale dydaktyczne (w tym sala komputerowa).

  • Sprzęt audiowizualny.

  • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

  • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

2800 PLN za semestr (słownie: dwa tysiące osiemste złotych) + 30,00 PLN opłata jednorazaowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych