Theta

strefa studenta strefa studenta strefa studenta

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

PODSTAWOWE DANE 

 • Nazwa studiów: Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.

 • Jednostka prowadząca studia:

  Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki

 • Kierownik studiów:
  Imię i nazwisko: Jarosław Romański
  Stanowisko/ stopień naukowy: prof UŁ, dr hab.
  Telefon/fax: (042) 635 57 44
  e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
  adres do korespondencji: Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

 • Firma partnerska:
  Nazwa firmy: THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek
  adres do korespondencji: THETA Doradztwo Techniczne
  ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

 • Rodzaj i tryb studiów:
  podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

 • Liczba osób: 11 - 30

 • liczba grup: 1

 

WYMIARY GODZIN

 • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria)

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW 

Od 11.10.2019 r. do 06.06.2020 r. zgodnie z proponowanym harmonogramem zjazdów.

 

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

 • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.

 • Zaliczenie egzaminów semestralnych.

 

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • Udział w co najmniej 80% godzin programowych.

 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.
   

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

Osoby chcące rozszerzyć swoje kwalifikacje będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu i tym samym uzyskania certyfikatu Audytor Wewnętrzny REACH, wystawianego przez  jednostkę certyfikującą TUV NORD.

 

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

 • Pomieszczenia- sale dydaktyczne (w tym sala komputerowa).

 • Sprzęt audiowizualny.

 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej

 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

2800 PLN za semestr (słownie: dwa tysiące osiemste złotych) + 30,00 PLN opłata jednorazaowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych