Skip to main content

O Studiach

By 22 maja, 201410 stycznia, 2024Uncategorised

Studia realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online). Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przed pierwszymi zajęciami.

PODSTAWOWE DANE 

 • Nazwa studiów:Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.
 • Jednostka prowadząca studia:Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
 • Kierownik studiów:
  Imię i nazwisko: Jarosław Romański
  Stanowisko/ stopień naukowy: Prof. UŁ, Dr hab.
  Telefon: (042) 635 57 69
  e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
 • Adres do korespondencji:Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
  Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  ul. Tamka 12,
  91-403 Łódź

 • Firma partnerska:

  Nazwa firmy: THETA Consulting Sp. z o.o.
  kontakt e-mail: d.kaleska@thetaconsulting.pl

 • Rodzaj i tryb studiów:

  podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

 • Liczba osób: 11 – 35
 • liczba grup: 1

WYMIARY GODZIN

 • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria) oraz egzaminy semestralne

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

rok akademicki 2023 / 2024 r.

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA I WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

 • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.
 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

 • Platforma internetowa do komunikacji
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

Koszt: 4 900 zł. (możliwość opłaty w ratach semestralnych)