Theta

strefa studenta strefa studenta strefa studenta

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska oraz pokrewnych).

Studia kierowane są do:

  • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,

  • osób odpowiedzialnych za rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – m.in. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, itp.,

  • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,

  • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
  • 1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm,

 

rekrutacja trwa od 1.06.2020 do 25.09.2020 r.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

prof UŁ dr hab. Jarosław Romański

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"

ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

 

Word Doc Icon kwestionariusz osobowy-pobierz

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ